Κατηγορία: ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές