Εκτύπωση

Καλώς ήρθατε στα Μαθήματα ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τα Μαθήματα ΙΣΤΟΡΙΑΣ σχεδιάστηκαν για να παρασχεθεί η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς (αρχικά) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να διδάξουν την Ιστορία στο σχολείο με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. 

Στο πλαίσιο αυτό βασικός στόχος είναι η συνδυαστική ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της πληροφορικής στη διδασκαλία της Ιστορίας όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν πολυδύναμες παρουσιάσεις ανά μάθημα Ιστορίας κάθε Τάξης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Επίσης παρατίθεται πλήθος υποστηρικτικό υλικό: χρήσιμες συνδέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, βίντεο, χάρτες, σενάρια-πλάνα μαθήματος και αρκετά άλλα. Κάθε Μάθημα Ιστορίας αποτελείται από ένα κεφάλαιο που ολοκληρώνεται σε μια πλήρη παρουσίαση, ακολουθώντας το αντίστοιχο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου.

Ενισχυτικά παραίθεται υποστηρικτικό υλικό, που καλύπτει σε θεματικές ενότητες σημαντικούς τομείς της Αρχαίας, της Βυζαντινής και της Σύγχρονης Ελλάδας. Επιπλέον τα Μαθήματα ΙΣΤΟΡΙΑΣ προσφέρουν τη δυνατότητα πλήθους συνδέσεων με ιστοσελίδες ιστορικού περιεχομένου, τόσο ελληνόγλωσσες όσο και ξενόγλωσσες.

Scoop.it/history-ht

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla